Áhættustjórnun og innra eftirlit

Öflug áhættustjórnun og innra eftirlit auðveldar fyrirtækjum að bregðast við hvers konar áskorunum og ógnun við starfsemi þeirra eða rekstur. Alþjóðavæðing, breytt lagaumhverfi og aukin ábyrgð stjórnarmanna veitir áhættustjórnun innan reksturs enn meira vægi en áður.

PricewaterhouseCoopers skiptir áhættustjórnun í þrjú stig; áhættumat, áætlun um áhættustjórnun og upplýsingagjöf. Samspil þessara þriggja þátta mynda svo áhættustjórnunarramma PwC sem aðstoðar stjórnendur við að bregaðst við og jafnvel sjá tækifæri í þeirri ógnun sem blasir við hverju sinni.