Ársuppgjör og skattskil

Viðskiptaþjónusta PwC býður upp á sérfræðiþjónustu á sviði uppgjörsmála, hvort sem um er að ræða gerð ársreikninga eða árshlutareikninga. Sérfræðingar okkar búa yfir nýjustu þekkingu á sviði laga og reglna um ársreikninga og skattamál. Það er kappsmál okkar að upplýsingar séu tímanlega unnar og nýtist þér á sem skilvirkastan hátt.

Í tengslum við gerð ársreikninga bjóðum við upp á gerð skattskila og skil á öllum þeim skýrslum sem skattayfirvöld óska eftir frá lögaðilum. Einnig veitum við skattalega ráðgjöf þegar á þarf að halda og komum með ábendingar um atriði sem mögulega gætu orðið viðskiptavinum okkar til hagsbóta.