Orku- og veitufyrirtæki

Helstu áskoranir orkuiðnaðarins á Íslandi og víðar eru að móta stefnur og áætlanir sem stuðla að arðbærni reksturs og á sama tíma taka tillit til ströngustu umhverfis- og félagslegra krafna. Til að standast slíkar kröfur þarf að huga vel að efnahagslegum, umhverfislegum og félagslegum þáttum. Einnig er mikilvægt að orku- og veitufyrirtæki stuðli að rannsóknum og taki þátt í iðnþróun og nýsköpun, sérstaklega er varðar umhverfisvænni tækni og þróun.

Okkar áherslur

Með því að beina sjónum sínum að umhverfisvænum viðskiptalausnum, áhættustýringu og samfélagsábyrgð styrkja orku- og veitufyrirtæki trúverðugleika sinn og traust á hinum almenna markaði. Mörg orku- og veitufyrirtæki um allan heim hafa innleitt með góðum árangri hugtakið sjálfbærni í alla stefnumótun. PwC leggur áherslu á að orku- og veitufyrirtæki starfi í sátt við umhverfið, ávinni sér traust og virðingu samfélagsins og tryggi viðskiptavinum sínum góða og hagkvæma þjónustu.

Við leggjum okkur fram við að veita framúrskarandi ráðgjöf og þjónustu á öllum sviðum og getum aðstoðað fyrirtæki við að greina tækifæri og ógnanir og ná betri árangri í rekstri. PwC er leiðandi ráðgjafarfyrirtæki með mikla þekkingu á orkuiðnaðinum, víðtæka reynslu og veitir margvíslega ráðgjöf og aðstoð til fyrirtækja. Við höfum aðgang að þekkingargrunnum og sérfræðingum um allan heim og höfum áunnið okkur orðspor fyrir trausta og góða þjónustu á alþjóðavettvangi.

Contact us

Friðgeir Sigurðsson

Forstjóri, PwC Iceland

Sími 550 5366

Fylgstu með okkur

Contact us

Friðgeir Sigurðsson

Friðgeir Sigurðsson

Forstjóri, PwC Iceland

Sími 550 5366

Hide