Að starfa hjá PwC

Um PwC

PwC á Íslandi er hluti af einu stærsta alþjóðlega endurskoðunar- og ráðgjafafyrirtæki heims. Gæði þjónustu okkar hefur fært fyrirtækinu samkeppnisforskot á innlendum sem alþjóðlegum vettvangi. Staða okkar byggir fyrst og fremst á afburða hæfileikum og reynslu starfsmanna PwC. Við leggjum því mikið upp úr því að laða til okkar hæfileikaríkt fólk, efla það í starfi og veita því brautargengi innan fyrirtækisins.

Hjá PwC á Íslandi starfa um 110 manns og er þetta breiður hópur einstaklinga með margvíslega reynslu og menntun. Flestir eru með menntun í viðskiptafræði og/eða löggiltir endurskoðendur. Einnig starfa hjá fyrirtækinu lögfræðingar á sviði skatta. PwC er með starfsemi á sjö stöðum á landinu, í Reykjavík, á Akureyri, á Húsavík, á Selfossi, á Hvolsvelli, í Vestmannaeyjum og í Reykjanesbæ.

Fjögur meginsvið PwC eru endurskoðunarsvið, viðskiptaþjónusta, fyrirtækjaráðgjöf og skatta-og lögfræðisvið.

Okkar stærsta svið er endurskoðunarsvið og þar starfa flestir okkar starfsmenn á landsvísu. Þar leitum við að einstaklingum sem eru viðskiptafræðingar og hafa lokið eða eru í M.Acc. námi.

Bókhald & Laun sinnir fjölbreyttum bókhaldsverkefnum fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki þar ráðum við inn einstaklinga með reynslu af því að færa inn bókhald.

Fyrirtækjaráðgjöfin sækist fyrst og fremst eftir einstaklingum með reynslu og menntun á sviði viðskipta og fjármála.

Skatta- og lögfræðisvið sækist fyrst og fremst eftir lögfræðingum sem hafa sérhæft sig í skattarétti eða sækjast eftir slíkri sérhæfingu.


Starfsþróun

Við leggjum áherslu á að starfsfólk okkar fái tækifæri til að sérhæfa sig á sínu áhugasviði innan síns tiltekna fags. Við bjóðum upp á öflugt námskeiðahald innanhúss og hvetjum sömuleiðis til endurmenntunar utan fyrirtækisins. Hver starfsmaður fær handleiðslu hjá umsjónarmanni eða verkefnisstjóra hvers verkefnis.
Við leggjum mikið upp úr því að starfsfólki líði vel í vinnu og á hverju ári fara fram starfsmannasamtöl með mannauðsstjóra og frammistöðuviðtöl með viðkomandi umsjónarmanni.


Siðareglur PwC

Siðareglur okkar lýsa þeim vinnuaðferðum og þeirri hegðun sem við væntum af öllu okkar starfsfólki. Siðareglurnar eru viðauki við þau lög, reglur og innri stefnur sem við störfum eftir. Ástæða þess að við höfum innleitt sérstakar siðareglur er vegna þess að við teljum það mikilvægt að viðskiptavinir okkar, starfsfólk og aðrir hagaðilar skilji hvað við stöndum fyrir og til hvers viðskiptavinir okkar og aðrir geta vænst af okkur.

Hér er hægt að nálgast Siðareglur PwC.


Markmið

Okkar markmið eru að veita viðskiptavinum okkar bestu fáanlegu þjónustu mögulega á öllum sviðum og veita keppinautum okkar verðuga samkeppni. Gildin okkar eru vinnum af heillindum - skiptum máli - sýnum umhyggju - vinnum saman - útvíkkum hið mögulega.


Af hverju að starfa hjá PwC?

Það eru fjölmörg fyrirtæki sem bjóða hæfileikaríku fólki spennandi störf, svo af hverju ættir þú að velja PwC?
Að starfa hjá PwC þýðir að starfa sem hluti af liðsheild með fjölbreyttum, reynslumiklum sérfræðingum. Við krefjumst þess af starfsfólki okkar að það starfi samkvæmt hæstu kröfum og faglegum heilindum.
Ef þú vilt starfa í krefjandi og spennandi umhverfi íslensks og alþjóðlegs viðskiptalífs, ef það freistar þín að tengjast stærsta fyrirtæki á sínu sviði í heiminum, hafðu þá samband við okkur. Hægt er að senda inn almennar fyrirspurnir á pwc.storf@pwc.com.


Laus störf

Við erum ávallt í leit að hæfileikaríku fólki sem hefur áhuga á að slást í okkar góða hóp. Áhugasamir vinsamlegast sendið okkur umsókn hér að neðan. Athugaðu að þú þarf að stofna aðgang að ráðningarsíðunni okkur til að geta skráð inn umsókn.

Hægt er að sækja um auglýstar stöður og senda inn almenna atvinnuumsókn hér.

Farið verður með persónuupplýsingar sem fram koma í umsókninni í samræmi við lög um persónuvernd. Vinsamlegast sendið okkur ekki viðkvæmar persónuupplýsingar í umsókninni. Sjá persónuverndarstefnu PwC. Óskir þú eftir að við eyðum umsókn þinni strax að úrvinnslu lokinni vinsamlegast hafðu samband við okkur í gegnum netfangið personuvernd@pwc.com.


Fyrirtæki ársins 2019

PwC er eitt af fyrirtækjum ársins 2019 í flokki stórra fyrirtækja í árlegri könnun VR.

Fylgstu með okkur

Contact us

Katrín Ingibergsdóttir

Katrín Ingibergsdóttir

Mannauðsstjóri, PwC Iceland

Sími 550 5224

Hide