Um Endurskoðun

Um Endurskoðun
Endurskoðunarsviðið hefur frá upphafi verið einn af aðalþáttum í starfsemi PricewaterhouseCoopers, þau 85 ár sem fyrirtækið hefur starfað. Meginhlutverk endurskoðunar er að staðfesta áreiðanleika fjárhagslegra upplýsinga með því að láta í ljós óháð sérfræðiálit á þeim, en auk þess veita endurskoðendur ýmsa aðra þjónustu og ráðgjöf sem tengist sérfræðiþekkingu þeirra.

Endurskoðendur PwC eru virkir innan Félags löggiltra endurskoðenda (FLE) og hluti endurskoðenda okkar kenna í háskólum landsins.

Viðskiptavinir okkar
Í viðskiptavinahópi okkar eru fyrirtæki úr flestum atvinnugreinum landsins. Stærstu viðskiptavinir okkar eru bankar, verðbréfasjóðir, lífeyrissjóðir og fjárfestingarfélög.

Þjónusta okkar
Endurskoðunarsvið býður viðskiptavinum sínum fjölbreytta þjónustu á sviði endurskoðunar. Hér má sjá helstu þjónustulínur okkar:

 • Endurskoðunarþjónusta
  • Endurskoðun
  • Kannanir
  • Úttektir á innra eftirliti
  • Aðrar staðfestingar
 • Reikningshald
  • Aðstoð og ráðgjöf við gerð og framsetningu ársreikninga
  • Óendurskoðuð reikningsskil
  • IFRS
  • GAAP - innanlands
 • Skattskil og ráðgjöf
 • Ýmis önnur ráðgjöf við viðskiptavini

Markmið
Markmið Endurskoðunarsviðs er að vera leiðandi í gæðamálum og virðisauka, vera sýnilegt fyrirtæki á markaði og bjóða nýjungar og þróun í þjónustu. Endurskoðunarsviðið hefur einnig sett sér það markmið að vera eftirsóttur vinnustaður beggja kynja.

Starfsumhverfið
Endurskoðunarsvið hefur innleitt öfluga menntunarstefnu í samstarfi við erlendar PwC skrifstofur og býður starfsfólki sínu upp á ýmis konar fræðslu og þjálfun, bæði í formi námskeiða og starfsþjálfunar, hérlendis sem erlendis. Það eru því fjölmörg tækifæri fyrir starfsfólk að þróast í starfi og sérhæfa sig á sínu áhugasviði.
Það skiptir okkur miklu máli að búa að öflugu starfsfólki með viðeigandi menntun sem hefur metnað og getu til að starfa í krefjandi en skemmtilegu starfsumhverfi. Við störfum samkvæmt skilvirku og hagkvæmu gæðakerfi og fylgjum alþjóðlegri aðferðarfræði PwC.

PricewaterhouseCoopers er alþjóðlegt, virt og traust fyrirtæki á heimsvísu og við slökum hvergi á í að uppfylla hæstu væntingar.

Fylgstu með okkur

Contact us

Katrín Ingibergsdóttir

Katrín Ingibergsdóttir

Mannauðsstjóri, PwC Iceland

Sími 550 5224

Ljósbrá Baldursdóttir

Ljósbrá Baldursdóttir

Sviðsstjóri, Endurskoðunarsvið, PwC Iceland

Sími 550 5216

Hide