Áreiðanleikakannanir

Áreiðanleikakönnun er þjónusta sem PwC innir af hendi fyrir aðila sem hafa sérstakra hagsmuna að gæta eins og kaupendur félaga, seljendur eða aðra. Áreiðanleikakönnun er ætlað að draga úr áhættu fyrir þann hagsmunaaðila sem í hlut á.

Áreiðanleikakönnun felst í því að kanna fjárhagslega stöðu fyrirtækis, rekstur þess og önnur atriði sem varða sérstaka hagsmuni.

Markmið áreiðanleikakönnunar er að sannreyna og greina upplýsingar sem eru mikilvægar tilteknum hagsmunaaðila við ákvörðunartöku. Mikilvægt er að áreiðanleikakönnun sé unnin af hlutlausum, sérfróðum aðila og að niðurstaða hennar sé sett fram með nægilega skýrum hætti fyrir þann aðila sem hún er ætluð.

Áreiðanleikakannanir geta tekið til margra þátta sem greina má niður í þrjá fyrirfram skilgreinda flokka:

  • Fjárhagsleg áreiðanleikakönnun
  • Skattaleg áreiðanleikakönnun
  • Lögfræðileg áreiðanleikakönnun

Við gerð áreiðanleikakönnunar er leitað margvíslegra upplýsinga sem varða t.d. fjármögnun fyrirtækis, skattaleg álitamál, lög og reglur sem gilda um starfsemi þess, tryggingamál, rekstrarhorfur, fjárhagsupplýsingar, starfsmannamál o.s.frv. Einnig er litið til þess hvernig framsetningu upplýsinga og gagna er háttað frá fyrirtækinu sem er verið að skoða. Markmiðið er að heildstæð mynd fáist af fyrirtækinu við lestur áreiðanleikakönnunar.

PwC býr að reyndu og hæfu starfsfólki sem hefur áralanga reynslu af framkvæmd áreiðanleikakannana.

Fylgstu með okkur

Contact us

Sigurður Óli Sigurðarson

Sigurður Óli Sigurðarson

Sviðsstjóri, Fyrirtækjaráðgjöf, PwC Iceland

Sími 840 5349

Valgerður Valgeirsdóttir

Valgerður Valgeirsdóttir

Sérfræðingur, PwC Iceland

Sími 840 5333

Hide