Rekstrar- og fjárhagsáætlanagerð

Mikilvægt er að rekstrar- og fjárhagsáætlanir innan viðskiptaáætlana séu vandlega útbúnar og raunsæjar svo fyrirtæki viðhaldi áhuga fjárfesta fyrir áframhaldandi fjárfestingum og fjármögnunum og laði að mögulega fjárfesta. Rekstrar- og fjárhagsáætlanir ættu að endurspegla nákvæmlega vöruþróun, markaðssetningu, framleiðslu, áætlanir og stefnur fyrirtækis, sem ætti að vera lýst í hverjum hluta viðskiptaáætlunar.

Tilgangur rekstrar- og fjárhagsáætlunargerðar er að sýna fjárfestum fram á að stjórnendur hafi nákvæma og úthugsaða áætlun um fjárhag og vöxt fyrirtækisins. Góð áætlanagerð útlistar nákvæmlega hver fjárhagsáætlunin er í samræmi við rekstrarleg markmið fyrirtækis sem fjárfestar geta svo notað til að taka upplýstar ákvarðanir um fjárfestingar sínar.

Í flestum tilvikum ætlast fjárfestar til að fá nákvæma fjárhagsáætlun í rekstraráætlun, þ.m.t. efnahagsreikninga, rekstrarreikninga og sjóðstreymi fyrir síðustu 3 til 5 ár. Algengt er að sýna fjárhagsreikninga eftir mánuðum eða ársfjórðungum með útskýringum. Einnig ætti að koma fram söluáætlun og framleiðslukostnaður.

PricewaterhouseCoopers veitir aðstoð og ráðgjöf við að útbúa rekstrar- og fjárhagsáætlanir svo allar nauðsynlegar upplýsingar komi fram á skýran og einfaldan máta. PwC hefur mikla reynslu af rekstrar- og fjárhagsáætlanagerð og býr að sérfræðingum á því sviði.

Rekstrar- og fjárhagsáætlanagerð
Fylgstu með okkur

Contact us

Sigurður Óli Sigurðarson

Sigurður Óli Sigurðarson

Sviðsstjóri, Fyrirtækjaráðgjöf, PwC Iceland

Sími 840 5349

Valgerður Valgeirsdóttir

Valgerður Valgeirsdóttir

Sérfræðingur, PwC Iceland

Sími 840 5333

Hide