Sérstakar rannsóknir

Við hjá PricewaterhouseCoopers hf. framkvæmum sérstakar rannsóknir og fjárhagsgreiningar fyrir stærri og smærri fyrirtæki. Í slíkum rannsóknum og greiningum felst jafnan upplýsingaöflun og vinnsla úr fjárhagslegum upplýsingum fyrirtækisins.

Við fjárhagsgreiningar notum við líkön til að gera okkur kleift að draga fram umbeðnar upplýsingar eða niðurstöður varðandi rekstur fyrirtækisins í heild, eða einstakra rekstrareininga þess. Þessar upplýsingar eru svo settar fram í líkaninu sem notað er sem hjálpartæki til að greina næmni og áhrif vissra þátta á rekstur eða áhrif vissra rekstrareininga á reksturinn í heild.

Einnig hefur PwC tekið að sér líkanagerð til fjárstreymisstýringa ásamt líkanagerð sem greinir gjaldmiðlaþarfir miðað við samsetningu tekna og gjalda í mismunandi myntum á mismunandi tímum.

Sérstakar rannsóknir
Fylgstu með okkur

Contact us

Sigurður Óli Sigurðarson

Sigurður Óli Sigurðarson

Sviðsstjóri, Fyrirtækjaráðgjöf, PwC Iceland

Sími 840 5349

Valgerður Valgeirsdóttir

Valgerður Valgeirsdóttir

Sérfræðingur, PwC Iceland

Sími 840 5333

Hide