Virðisrýrnunarpróf

PricewaterhouseCoopers framkvæmir virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild fyrir fyrirtæki til samræmis við alþjóðlegan reikningsskilastaðal nr. 36 (IAS 36). Virðisrýrnunarpróf eru hluti af uppgjörsferli fyrirtækja sem innleiða alþjóðleg reikningsskil og er frábrugðið verðmati að því leyti að markmiðið er fremur að skoða hvort notkunarvirði eignarinnar í hendi eiganda nái ákveðnu lágmarki frekar en að meta gangvirði eignarinnar á markaði. Fari notkunarvirðið niður fyrir bókfært virði, þá er rætt um að viðskiptavildin sé virðisrýrð og er farið með slíka rýrnun í gegnum rekstrarreikning félaganna.

PwC hefur framkvæmt virðisrýrnunarpróf fyrir fjölmörg fyrirtæki á Íslandi og bæði er þar um að ræða fyrirtæki með íslensk dótturfélög og erlend dótturfélög. PwC býr að sérfræðingum í þessum þætti innan Fyrirtækjaráðgjafar sem hafa mikla reynslu í framkvæmd og túlkun á reikningsskilastaðli IAS 36.

Virðisrýrnunarpróf

Contact us

Sigurður Óli Sigurðarson

Sviðsstjóri, Fyrirtækjaráðgjöf, PwC Iceland

Sími 840 5349

Contact us

Sigurður Óli Sigurðarson

Sviðsstjóri, Fyrirtækjaráðgjöf

Sími 840 5349

Valgerður Valgeirsdóttir

Sérfræðingur

Sími 840 5333

Fylgstu með okkur