Áhættustjórnun og innra eftirlit

Öflug áhættustjórnun og innra eftirlit auðveldar fyrirtækjum að bregðast við hvers konar áskorunum og ógnun við starfsemi þeirra eða rekstur. Alþjóðavæðing, breytt lagaumhverfi og aukin ábyrgð stjórnarmanna veitir áhættustjórnun innan reksturs enn meira vægi en áður.

PwC skiptir áhættustjórnun í þrjú stig; áhættumat, áætlun um áhættustjórnun og upplýsingagjöf. Samspil þessara þriggja þátta mynda svo áhættustjórnunarramma PwC sem aðstoðar stjórnendur við að bregðast við og jafnvel sjá tækifæri í þeirri ógnun sem blasir við hverju sinni.

Fylgstu með okkur

Contact us

Jón Sigurðsson

Jón Sigurðsson

Löggiltur endurskoðandi, Partner, PwC Iceland

Sími 840 5387

Hide