Innra eftirlit

Innra eftirlit hefur verið skilgreint sem ferli sem mótast af stjórn fyrirtækis, innri stjórnendum þess og starfsmönnum. Innra eftirliti er ætlað að auðvelda stjórnendum fyrirtækja að hafa stjórn á rekstri þeirra.

Tilgangur innra eftirlits er að veita hæfilega vissu um að fyrirtækið nái eftirtöldum markmiðum:

  • Árangur og skilvirkni í starfseminni
  • Áreiðanlegar fjárhagsupplýsingar
  • Samkvæmni við lög og reglur

Innra eftirlit er ekki einstök aðgerð framkvæmd af einhverjum tilgreindum aðila innan eða utan fyrirtækisins heldur röð aðgerða sem finna má víðs vegar í fyrirtækinu og snertir ólík störf. Innra eftirlit er í raun samtvinnað eðlilegri starfsemi fyrirtækisins og hluti af starfsháttum þess en ekki byrði á annars eðlilegum umsvifum fyrirtækisins.

PwC býður fyrirækjum aðstoð við athugun á innra eftirliti með því meðal annars að:

  • Meta áhættu sem gæti ógnað markmiðum fyrirtækisins
  • Setja upp nauðsynlegar eftirlitsaðgerðir sem falla að störfum í fyrirtækinu
  • Meta eftirlitsumhverfi
  • Greina þörf fyrir upplýsingar og meta áreiðanleika þeirra
  • Koma á stjórnendaeftirliti

PwC býður einnig þjónustu á sviði innri endurskoðunar sem felst í reglubundinni úttekt á stöðu og virkni innra eftirlits fyrir stjórn fyrirtækis.

 

Contact us

Jón Sigurðsson

Löggiltur endurskoðandi, Partner

Sími 840 5387

Auðbjörg Friðgeirsdóttir

Faggiltur innri endurskoðandi

Sími 550 5369

Fylgstu með okkur
Hide