Innra eftirlit

Innra eftirlit hefur verið skilgreint sem ferli sem mótast af stjórn fyrirtækis, innri stjórnendum þess og starfsmönnum. Innra eftirliti er ætlað að auðvelda stjórnendum fyrirtækja að hafa stjórn á rekstri þeirra.

Tilgangur innra eftirlits er að veita hæfilega vissu um að fyrirtækið nái eftirtöldum markmiðum:

  • Árangur og skilvirkni í starfseminni
  • Áreiðanlegar fjárhagsupplýsingar
  • Samkvæmni við lög og reglur

Innra eftirlit er ekki einstök aðgerð framkvæmd af einhverjum tilgreindum aðila innan eða utan fyrirtækisins heldur röð aðgerða sem finna má víðs vegar í fyrirtækinu og snertir ólík störf. Innra eftirlit er í raun samtvinnað eðlilegri starfsemi fyrirtækisins og hluti af starfsháttum þess en ekki byrði á annars eðlilegum umsvifum fyrirtækisins.

PwC býður fyrirækjum aðstoð við athugun á innra eftirliti með því meðal annars að:

  • Meta áhættu sem gæti ógnað markmiðum fyrirtækisins
  • Setja upp nauðsynlegar eftirlitsaðgerðir sem falla að störfum í fyrirtækinu
  • Meta eftirlitsumhverfi
  • Greina þörf fyrir upplýsingar og meta áreiðanleika þeirra
  • Koma á stjórnendaeftirliti

PwC býður einnig þjónustu á sviði innri endurskoðunar sem felst í reglubundinni úttekt á stöðu og virkni innra eftirlits fyrir stjórn fyrirtækis.

 

Fylgstu með okkur

Contact us

Jón Sigurðsson

Jón Sigurðsson

Löggiltur endurskoðandi, Partner, PwC Iceland

Sími 840 5387

Auðbjörg Friðgeirsdóttir

Auðbjörg Friðgeirsdóttir

Faggiltur innri endurskoðandi, PwC Iceland

Sími 550 5369

Hide