Viðskiptaþjónusta

Bókhald

Færsla bókhalds er undirstaða góðs árangurs í fyrirtækjarekstri. Við tökum að okkur færslu bókhalds fyrir allar stærðir fyrirtækja, félagasamtaka og einstaklinga. Þjónustan er löguð að þörfum og óskum viðskiptavina okkar, hvort sem um er að ræða vikulega bókhaldsvinnu, mánaðarlega uppfærslu eða vinnu sem einungis er krafist einu sinni á ári.
Við tökum að okkur afleysingar í bókhaldsdeildum viðskiptavina okkar og getum veitt aðstoð í bókhaldi og launavinnslum á álagstímabilum í rekstri.

Laun

Viðskiptaþjónusta PwC býr yfir umfangsmikilli reynslu af launavinnslum fyrir fyrirtæki af ýmsum stærðum. Ferli okkar í launavinnslu eru einföld og skilvirk og ganga hratt og örugglega fyrir sig.

Við bjóðum umsjón með öllum mánaðarlegum skilum á skilagreinum til skattyfirvalda, lífeyrissjóða, stéttarfélaga og annarra stofnana.
Við einföldum utanumhald stjórnenda og minnkum álag sem getur myndast um mánaðarmót.

Uppgjör

PwC býður upp á sérfræðiþjónustu á sviði uppgjörsmála, hvort sem um er að ræða gerð ársreikninga eða árshlutareikninga.
Í tengslum við gerð ársreikninga bjóðum við upp á gerð skattskila og skil á öllum þeim skýrslum sem skattyfirvöld óska eftir frá lögaðilum.

Skattur

Sérfræðingar okkar búa yfir umfangsmikilli þekkingu á sviði laga og reglna um ársreikninga og skattamál.
PwC veitir einstaklingum og lögaðilum almenna ráðgjöf varðandi skatta, skattlagningu og réttindi þeirra og skyldur. Við aðstoðum við að svara fyrirspurnum skattyfirvalda, útbúa kærur á úrskurðum ríkisskattstjóra og annast öll önnur samskipti við skattyfirvöld.

Fylgstu með okkur

Contact us

Vilborg Jónsdóttir

Sviðsstjóri Viðskiptaþjónustu, PwC Iceland

Sími 550-5343

Hide