Rekstrartengd ráðgjöf

Áætlanagerð

Skýr stefna og áætlanagerð sem samræmist framtíðarsýn og rekstri fyrirtækis er nauðsynleg til að fyrirtæki nái markmiðum sínum. Mikilvægt er að stjórn og framkvæmdastjórn fyrirtækis fylgist vel með því hvernig stefnu er framfylgt. Stefnumótun og áætlanagerð þarf að kynna og endurmeta reglulega með tilliti til verkefna, markmiða og gilda fyrirtækis.

PricewaterhouseCoopers leggur mikla áherslu á að vel útfærð stefnumótun, áætlanagerð og öflugt eftirlit stjórnar skili sér í skilvirkari, gagnsærri og arðbærari rekstri.

A game of chess
Maður að skrifa á glertöflu

Líkanagerð

Fjármálalíkön eru venjulega gerð til þess að auka traust og styðjast við þegar um stórar viðskiptaákvarðanir er að ræða. Góð fjármálalíkön veita innsýn í upplýsingar sem gera þér kleift að kanna fjárhagsleg áhrif stefnumótandi ákvarðana og styðja við viðskipta- eða fjárfestingarákvörðun.

PwC getur aukið verðmæti verkefnisins með því að hámarka áhrif fjármálalíkansins við ákvarðanatöku. Fjárhagslíkön okkar er einnig yfirfarin af sérfræðingum með tillit til reikningsskilareglna og skatta.

 

Endurskipulagning

Í ljósi breyttra markaðsaðstæðna er ljóst að mörg fyrirtæki þurfa að fara í gegnum endurskipulagningu þar sem skipulag og form fyrirtækja eru mikilvæg fyrir afkomu þeirra. Vel skipulögð fyrirtæki eru betur í stakk búin til að þróast og aðlagast í samræmi við síbreytilegar kröfur markaðarins. Hvernig eiga fyrirtæki að standast þau viðfangsefni sem standa fyrir dyrum í dag og hvernig er hægt að lágmarka þann tíma sem verja þarf til breytinga og endurskipulagningar?

Það veldur úrslitum að leita aðstoðar og ráðgjafar í tæka tíð.

Litríkir bollar
Fylgstu með okkur

Contact us

Örn Valdimarsson

Örn Valdimarsson

Sviðsstjóri Ráðgjafarsviðs, PwC Iceland

Sími 840 5244

Valgerður Valgeirsdóttir

Valgerður Valgeirsdóttir

Sérfræðingur, PwC Iceland

Sími 840 5333

Hide