Sjálfbærni

Við hjá PwC höfum leyst úr mikilvægum viðfangsefnum viðskiptavina okkar í áratugi og stuðlað að auknu trausti með faglegum vinnubrögðum. Mikilvægi sjálfbærni fer stigvaxandi og þörf á umskiptum í hvernig við lifum og störfum eins og kemur fram í reglulegri fjárfestakönnun PwC á heimsvísu.

Innan PwC á Íslandi starfar þverfaglegt teymi sem veitir fjölbreytta þjónustu á sviði sjálfbærni. Við viljum aðstoða viðskiptavini okkar í að efla virði sitt með því að greina og bregðast við áhættu vegna sjálfbærni og nýta þau tækifæri sem þar er að finna. Kröfur til fyrirtækja hafa aukist á undanförnum árum og með Grænum sáttmála ESB um sjálfbært hagkerfi (e. Green Deal) er gefið í, s.s. flokkunarkerfi ESB fyrir sjálfbærar fjárfestingar (e. EU Taxonomy), upplýsingagjöf um sjálfbærni í fjármálaþjónustu (e. Sustainable Financial Disclosure Regulation, SFDR), sjálfbærniupplýsingagjöf (e. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Markmiðið er að leiða hagkerfi Evrópu að því að verða fyrsta kolefnishlutlausa hagkerfið í heimi.

Við hjá PwC veitum fjölbreytta ráðgjöf á sviði sjálfbærni, meðal annars:

 • Gera kolefnisbókhald fyrir fyrirtæki og sveitarfélög
 • Gloppugreina sjálfbærniskýrslum með tilliti til komandi lagakrafna
 • Greiningu og stefnumótun í loftslagsmálum og sjálfbærni
 • Áreiðanleikakannanir á sjálfbærni (e. Due Diligence ESG)  
 • Tækifæri í hringrásarhagkerfinu
 • Taka saman sjálfbærniskýrslur/-upplýsingagjöf
 • Aðstoð við mikilvægisgreiningu (e. Double Materiality Assessment)
 • Ráðgjöf vegna flokkunarkerfis ESB (e. EU Taxonomy)

PwC aðstoðar einnig við staðfestingarvinnu á ófjárhagslegum upplýsingum (e. Limited /Reliable Assurance)

Árangursvísar sjálfbærni:

 • Skilgreina sjálfbærni fyrirtækisins - bæði hvað varðar jákvæð og neikvæð áhrif og hvernig nýta má þær upplýsingar á sem uppbyggilegastan hátt?
 • Skapa menningu kringum sjálfbærni. Tryggja að allir í fyrirtækinu skilji hvað átt er við og taki þátt í vinnu að sjálfbærni, allt frá frá stjórn til hins almenna starfsmanns.
 • Tryggja að sjálfbærni sé hluti af heildarplani fyrirtækisins og sé samofin öllum meiriháttar ákvörðunum fyrirtækisins.
 • Skilgreina markmið og aðgerðir sjálfbærni sem hluta af aðgerðaáætlun fyrirtækisins.
 • Gera grein fyrir árangri og viðeigandi KPI, miðla bæði innan og utanhúss.
 • Sjálfbærni þarf að vera hluti af stjórnarháttum og upplýsingagjöf fyrirtækisins og skilgreina þarf ábyrgð innanhúss.

Tvöföld mikilvægsgreining

Samkvæmt nýjum kröfum skal sjálfbærnistarf og -upplýsingar fyrirtækja byggja á tvöfaldri mikilvægisgreiningu. Þú þarf því að vita hvað það er.

Tvöföld mikilvægisgreining (e. Double materiality assessment) gerir kröfur um að fyrirtæki greini áhrif í báðar áttir; hvernig fyrirtækið hefur áhrif á samfélag og umhverfi annars vegar og hins vegar áhrif umhverfis og samfélags á afkomu fyrirtækisins.

Horfa þarf til virðiskeðju fyrirtækis, hagsmunaaðila og greina áhættu og tækifæri.

Gloppugreining

Ítarlegar og víðfeðmar kröfur um sjálfbærniupplýsingar fyrirtækja eru væntanlegar. Mikilvægt er að átta sig á kröfunum og undirbúa sig í tíma.

Með gloppugreiningu á fyrirliggjandi upplýsingum má fá skýra yfirsýn sem nýtist við forgangsröðun og sparar orku og tíma.

 

Fylgstu með okkur

Contact us

Hulda Steingrímsdóttir

Hulda Steingrímsdóttir

Leiðtogi Sjálfbærnimála, PwC Iceland

Sími 840 5247

Aron Friðrik Georgsson

Aron Friðrik Georgsson

Sérfræðingur í Sjálfbærnimálum, PwC Iceland

Sími 840 5239

Valgerður Valgeirsdóttir

Valgerður Valgeirsdóttir

Sérfræðingur, PwC Iceland

Sími 840 5333

Hide