Áhugavert efni

Námskeið um skattalagabreytingar

25. febrúar bjóðum við á námskeið þar sem farið verður yfir nýlegar laga- og reglugerðabreytingar í skattamálum. Fyrirlesari er Friðgeir Sigurðsson.

Nýr skattabæklingur

Skattabæklingur PwC er gefinn út árlega og er þar tekið markvisst á mikilvægum atriðum er varða bæði einstaklinga og atvinnurekstur.     

Ný skýrsla PwC um hóteliðnaðinn

Það er vaxandi bjartsýni í efnahagsumhverfi í Evrópu eftir samdráttarskeið undanfarin ár.

Skattavaktin

Mánaðarlegt fréttabréf Skatta- og lögfræðisviðs.

Þjónusta

Endurskoðunarsvið

Meginhlutverk endurskoðunar er að staðfesta áreiðanleika fjárhagslegra upplýsinga með því að láta í ljós óháð sérfræðiálit á þeim auk þess að veita ýmsa aðra tengda þjónustu.

Viðskiptaþjónusta

Viðskiptaþjónusta PwC þjónar fyrirtækjum og einstaklingum á sviði bókhalds, reikningshalds og skattskila auk tengdrar þjónustu.

Þjónusta

Ráðgjafarsvið

Fyrirtækjaráðgjöf

Fyrirtækjaráðgjöf veitir stórum og smáum fyrirtækjum, samtökum og opinberum stofnunum margvíslega ráðgjöf og þjónustu sem má skipta í þrjá flokka: FyrirtækjaráðgjöfRannsóknir og greiningar og  stjórnunarráðgjöf.

Skatta og lögfræðisvið

Skatta- og lögfræðisvið PwC býður viðskiptavinum sínum margvíslega þjónustu á sviði skattaréttar og lögfræði. Sviðið stendur einnig fyrir reglubundinni útgáfu er viðkemur skattarétti og tengdu efni.

Innri endurskoðun

PwC veitir alhliða þjónustu á sviði innri endurskoðunar. Viðskiptavinir okkar geta útvistað innri endurskoðun sinni alfarið til PwC eða að hluta og/eða leitað til PwC um afmarkaða þætti innri endurskoðunar eftir hentugleika og þörfum hvers og eins. Innri endurskoðun PwC veitir þjónustu á sviði úttekta og ráðgjafar á sviði innra eftirlits, áhættustýringar og góðra stjórnarhátta sem er sérsniðin viðskiptavinum okkar. Úttektir á sviði upplýsingaöryggismála og ráðgjafar um uppsetningu og þróun upplýsingakerfa heyrir og undir innri endurskoðun PwC.  PwC veitir einnig fræðslu og þjálfun á framangreindum sviðum.

Video Carousel